Modelleren gebeurt volledig 3-D. Bij het modelleren kan van verschillende bases uitgegaan worden. Zoals bij het scannen omschreven kan een ingescand product als basis dienen. Verder kan een aangeleverd product een goede basis zijn om zonder tussenkomst van scannen te modelleren. Ook 2-D informatie is in veel gevallen al een zeer bruikbare start voor de modellering.
Een creatieve voorstudie wordt gemaakt indien er nog hoofdlijnen voor een bepaald product of productenlijn opgezet moet worden. Langs deze weg kan zowel voor vormgeving als kleurstelling gecombineerd met oppervlaktestructuur en materiaalkeuzes het uiteindelijke resultaat een behoorlijk positief resultaat geven. Hiermee zijn we in staat om een eigen cachet te ontwikkelen passend bij de gedachte van de klant.
Tijdens het modelleren wordt met diverse zaken rekening gehouden zoals mechanische bewegingen, klikverbindingen, materiaalsterkte en maakbaarheid in bijv. een matrijs.
Voor een fraai uiterlijk wordt uiteraard ook gezorgd door de juiste uitvoering te geven aan de dubbel gekromde vlakken, echter op een dusdanige manier dat de technische werking gewaarborgd blijft.