Het scannen van producten wordt in 3D uitgevoerd in de nauwkeurigheid die het beste bij het product past. Eenvoudige scans kunnen mechanisch gescand worden. Scans die aan hogere eisen moeten voldoen worden contactloos gescand. Bij het scannen is een nauwkeurigheid van 6 ┬Ám haalbaar. De scan kan gebruikt worden voor het modelleren van een model. Na het modelleren houden we een zeer hoge nauwkeurigheid. De gemodelleerde file is toepasbaar voor bijv. inlegdelen in een spuitgietmatrijs,┬ánaleveren van onderdelen of voor spuitgietmatrijzen waar geen tekeningen van zijn.

De gemodelleerde file is achteraf goed te wijzigen en kan dienen als basis voor prototyping, matrijzenbouw etc. etc. Er is bewust gekozen om na het scannen het modelleren zelf ter hand te nemen. Hiermee hebben we een aantal voordelen. Zo kan bij het modelleren rekening gehouden worden met delingen, wijzigingen achteraf, vereenvoudigde matrijsdelingen en productaanpassingen op klantenwens.