Rotor
Dit product is in opdracht gemodelleerd.
Hier hebben we een puur mechanische vorm in 3-D opgezet.
Bij het modelleren hebben we veel aandacht geschonken aan wisseldelen, deelvlak en maakbaarheid.
Aan de hand van de productfile is de matrijsconstructie gemaakt in onderling overleg met de klant en de spuitgieter.

Uitgevoerde werkzaamheden:
– Modelleren van de rotor
– matrijsconstructie