Tang voor hair-extension.
Met een metalen handgemaakte tang als idee aangevuld met een aantal randvoorwaarden, is dit product ontwikkeld.
De voorwaarden waren onder meer dat het product zo eenvoudig mogelijk moest zijn, gemakkelijk te monteren en ergonomisch verantwoord. Bovendien was het belangrijk dat het product zo vormgegeven werd dat de matrijs een vlakke deelnaad had, er geen schuiven gebruikt hoefden te worden en de vormholtes compleet gefreesd konden worden. Hierdoor konden de matrijskosten zoveel als mogelijk beperkt blijven. Het uiterlijk van het product mocht wat gestyld zijn en de uiteinden van het product moesten een soort van vissenstaart hebben. Al met al een leuke uitdaging.

Uitgevoerde werkzaamheden:
– Productontwikkeling
– modelleren
– matrijsconstructie
– matrijsrealisatie.