Mondlepels
De opdracht bij deze producten was om bestaande zamac producten in bruikbare computertekeningen op te zetten, zodanig dat aan de hand daarvan nieuwe matrijzen voor kunststof producten gemaakt konden worden. Het project bestond uit meerdere series en heeft een aantal jaren gelopen.
De producten zijn eerst ingescand. Vervolgens zijn de modellen in de PC handmatig gemodelleerd. Die keuze is om diverse redenen gemaakt. Op deze manier kon een zo optimaal mogelijke symmetrie gezocht worden. Verder beïnvloeden we de vlakken dusdanig, dat het model geen antilossingen heeft en er matrijstechnisch een zo gunstig mogelijk deelvlak ontstaat. Dit is van groot belang daar het product gedeeltelijk door schuiven gevormd wordt. Juist de grillige 3-D vorm in combinatie met de afdichtvlakken voor schuiven vragen extra aandacht. Ondanks alle optimalisaties mocht de vorm amper afwijken van de oude zamac modellen.
Van sommige producten hebben we modellen gefreesd. Bovendien zijn enkele matrijsconstructies ook van onze hand.
Een intensieve goede samenwerking tussen eindafnemer, spuitgieter en matrijzenbouwer was bij dit project van groot belang. Dit project is voor alle betrokkenen een zeer intensief project geweest van een hoogstaand niveau.

Uitgevoerde werkzaamheden:
– Scannen
– Modelleren
– Modelfrezen
– Matrijsconstructie