Waterdichte connector
Wat niemand dacht is toch waar, op de bestaande markt was geen connector voorhanden die aan de wensen van de klant voldeed.
De nieuw te maken connector moest aan bepaalde elektrische eisen voldoen, waterdicht zijn en aangegoten worden aan de kabel. Bovendien was de buitendiameter aan bepaalde maten gebonden en waren er een aantal varianten nodig die niet onderling uitwisselbaar waren. Belangrijk was ook te weten in welke branche de connector gebruikt wordt. Dit hield in dat de connector robuust moet zijn en een behoorlijke waterdruk moet kunnen weerstaan.
Bij dit product is gebruik gemaakt van contacten die vrij in de handel verkrijgbaar zijn en veelvuldig gebruikt worden door derden.
Als resultaat is een connector ontstaan die uitgevoerd wordt in een aantal codes met ieder hun eigen kleur.
Dit product is geconstrueerd en zonder noemenswaardige wijzigingen direct gangbaar in gebruik genomen.

Uitgevoerde werkzaamheden:
– Construeren van de connector